Meny
MENU

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

1. Generelt

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for salg av YT®-produkter til forbrukere fra YT® Nettbutikk.

Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med din bestilling og vår bestillingsbekreftelse, avtalen for kjøpet. Forbrukerkjøp er i tillegg regulert av ufravikelige regler i blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. For komplette lovtekster, se https://lovdata.no/. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i disse lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Kjøp av varer på YT® Nettbutikk kan kun gjøres av personer over 18 år. Vi leverer til de til enhver tid angitte leveringsadresser i Norge, med unntak av Svalbard.

2. Definisjon av partene

Selger er: TINE SA, Postboks 25, 0051 OSLO, org.nr. 947 942 638 MVA, Telefon: 51 37 16 06 og e-post forbruker@tine.no (i det følgende benevnt «TINE», «vi» eller «oss»).

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (i det følgende benevnt «du», «deg» og «din»).

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk eller vår markedsføring. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

Når vi mottar din bestilling, vil du motta en elektronisk bestillingsbekreftelse på din e-post. Les nøye gjennom bestillingsbekreftelsen og kontroller om innholdet er i overensstemmelse med ønsket bestilling.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som pakking, frakt og emballasje.

Ved kjøp av varer gjelder prisene som angis for produktene på YT® Nettbutikk på bestillingsdagen. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil i tilbudet på produktpriser i annonser o.l. eller i nettbutikken som avviker mer enn 15 prosent av normal utsalgspris, kan TINE ensidig endre, slette eller avvise bestillingen. Dette gjelder selv om kjøper har mottatt bestillingsbekreftelse. Slike feil må imidlertid korrigeres av TINE i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

5. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp ved bruk av Vipps, VISA eller Mastercard. Ved bestilling vil det reserveres et beløp tilsvarende summen på bestillingsbekreftelsen. Når varene er plukket og forsendelsen forlater vårt lager, vil du belastes i henhold til endelig sluttsum på bestillingsbekreftelsen.

6. Levering

Varene pakkes og sendes ut første arbeidsdag etter bestilling. Vi bruker Posten slik at du skal ha varene ila 3–5 dager litt avhengig av hvor du bor. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil du overtar disse, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi informere om det så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

7. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre kjøpet. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven § 22 knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringer raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer. For disse varene har ikke forbruker noen angrerett.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i bestillingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kjøper. Kjøper bærer selv risiko for transport av varen tilbake til oss.

Angrerettskjema mottar du ved hver handel. Du finner også angrerettskjema på nettbutikk.yt.no. Ved eventuelle spørsmål – ta kontakt med vår kundeservice.  

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du – så snart du har anledning til det – undersøke om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, bes du om å kontakte TINE Kundesenter umiddelbart muntlig på 51 37 16 06 eller skriftlig til forbruker@tine.no.

9. Mangler og forsinkelser

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, informere oss på forbruker@tine.no at du ønsker å reklamere over varen. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra tidspunktet du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til oss innen rimelig tid etter kjøpet. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig på 51 37 16 06  eller skriftlig til forbruker@tine.no.

10. Endring i kjøpsbetingelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre på vilkårene i denne avtalen med virkning for fremtidige kjøp.

Oppdaterte avtalevilkår vil til enhver tid være tilgjengelig på YT® Nettbutikk for salg av TINE-produkter til forbrukere.

11. Force majeure

Ingen av partene er forpliktet til å oppfylle avtalen eller plikt pådratt i henhold til denne når oppfyllelsen hindres av force majeure.

12. Immaterielle rettigheter mv.

Alt innhold i nettbutikken er TINEs eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller på annen måte benyttes, uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra YT® og TINE SA.

13. Lovvalg og domstolsted

Denne avtalen er regulert av norsk rett. Eventuelle tvister som springer ut av avtaleforholdet, skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal saken henvises til Oslo tingrett som rett domstolsted.